آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان

32240433-35اصفهان چهارراه فلسطین ابتدای خیابان فردوسی ساختمان حکیم جنب بانک رفاه آزمایشگاه دکتر برادران

ازمایشگاه دکتر برادران به منظور رفاه حال شما عزیزان در ساعات کاری ازمایشگاه هزینه پارکینگ وسیله نقلیه شما را پرداخت مینماید.
بیماران با ارائه فیش پارکینگ به ازمایشگاه میتوانند هزینه را دریافت نماییند

جواب آزمایش