آزمایشگاه دکتر برادران اصفهان

32240433-35اصفهان چهارراه فلسطین ابتدای خیابان فردوسی ساختمان حکیم جنب بانک رفاه آزمایشگاه دکتر برادران

نمونه گیری در منزل توسط نمونه گیران مجرب

جوابدهی به چند روش :

جوابدهی انلاین در سایت ازمایشگاه
ارسال جواب با پیک
ارسال جواب از طریق تلگرام-ایمیل و فکس

جواب آزمایش